Marble Surface

Izjava o privatnosti

Dajući svoju e-mail adresu klijent unaprijed daje dobrovoljnu, posebnu, informiranu i nedvosmislenu privolu za obradu osobnih podataka na način da njegove osobne podatke kao i dokumente na kojima se isti spominju, IM Estetica d.o.o., Strojarska cesta 16, Zagreb, OIB: 28105166670 (dalje u tekstu: pružatelj usluge) može držati pohranjene u poslovnim prostorima, na računalima i elektronskim napravama te iste koristiti u svrhu interne evidencije te analize uspješnosti s ciljem unapređenja usluge.

Ako klijent pristaje na primanje newslettera putem e-mail-a klijent je suglasan s korištenjem podataka i za potrebe promidžbe i dostavljanje te prezentacije putem newslettera. Klijent ima pravo od pružatelja usluga zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na klijenta kao ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. Svojim potpisom klijent prihvaća da je upoznat na mogućnost da opozove danu suglasnost na obradu osobnih podataka u danu svrhu putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu pružatelja usluga, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena te da ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Pružatelj usluga je obvezan obradu osobnih podataka vršiti sukladno pozitivnoj regulativi. Službenika za zaštitu osobnih podataka klijent je ovlašten kontaktirati putem mail adrese: info@beautyconsultant.hr

Uvjeti prodaje

Uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između firme IM Estetica d.o.o.

Osnovni podaci

U smislu ovih uvjeta kupnje, kupac je fizička osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice beautyconsultant.hr (u daljnjem tekstu: web shop ili prodavatelj). Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca.

Prodavatelj/izvršitelj usluga

Prodavatelj/izvršitelj usluga je: IM Estetica d.o.o., Strojarska cesta 16, OIB: 28105166670
PBZ d.d., IBAN: HR6423400091110827945  (u daljnjem tekstu Prodavatelj).

Poslovna sposobnost

Prihvaćanjem Uvjeta poslovanja Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda od Prodavatelja, tj. za kupnju putem web-shopa. 

Elektronička komunikacija

Posjećivanjem i korištenjem beautyconsultant.hr web shopa prihvaćate komunikaciju elektroničkim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektroničkim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

Cijene

Sve cijene prikazane u web trgovini izražene su u hrvatskim kunama za krajnjeg kupca.
Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te ne uključuju PDV. Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV se ne obračunava temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13).

Akcijske cijene vrijede isključivo u vrijeme akcije. Odgoda slanja ili preuzimanja proizvoda na akciji moguće je isključivo ukoliko su proizvodi plaćeni unaprijed, bilo uplatom na transakcijski račun, bilo kartičnim plaćanjem.

Za nepreuzete pošiljke ponovno slanje odnosno isporuka nije moguća po istim cijenama.

 

Dostava i povrat robe

Naručene artikle šaljemo dostavnom službom (DPD) kao paket u roku 3 do 5 radnih dana od dana primitka narudžbe odnosno uplate (najčešće i ranije).

Uslijed rasprodanosti pojedinog artikla, nepredviđenih okolnosti, moguće je da isporuka traje nešto dulje od navedenog roka, o čemu ćete biti obaviješteni putem e-maila.

Dostava se obračunava prema cjeniku ugovorenim sa dostavnom službom:

  1. Za sva mjesta na teritoriju RH: 30 ,00 kn

  2. Za narudžbe ukupnog iznosa većeg od 400,00 kn DOSTAVA JE BESPLATNA

  3. Dostave u inozemstvo naplaćuju se prema važećem cjeniku dostavnih službi.

 

Ukoliko dostavna služba izmijeni cijenu dostave, prodavatelj će novu cijenu jasno iskazati u web trgovini.

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

Ukoliko kupac nije na adresi dostave prilikom pokušaja dostave, dostavna služba će ostaviti obavijest s brojem pošiljke i uputama za daljnje korake.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, IM Estetica, obrt za savjetodavne usluge i trgovinu  ima pravo uskratiti kupcu uplaćeni iznos kupoprodajne cijene.

Ukoliko Kupac koji nije zaprimio robu, ponovno naruči robu putem web shopa, prodavatelj zadržava pravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate.

IM Estetica, obrt za savjetovanje usluge i trgovinu zadržava pravo da ne pošalje narudžbe s neispravnim/nepotpunim kontakt-podacima, kao i narudžbe s e-mailom/telefonom na koji nitko ne odgovara.

Marble Surface

Prijenos vlasništva i obveze kupca

Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje pošiljke dostavnoj službi.

IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu nije odgovoran u slučaju da kupac adresu dostave nije unio ispravno, te iz tog razloga paket nije došao na odredište. IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu nije odgovoran ukoliko niste dobili obavijest o promjeni statusa narudžbe/slanju pošiljke zbog postavki Vašeg e-mail servisa.

U slučaju da niste prisutni na adresi dostave, Vaša je odgovornost preuzeti paket u poslovnici dostavne službe u vremenskom razdoblju koje određuje dostavna služba, odnosno dogovoriti novu dostavu ukoliko angažirana dostavna služba omogućava takav izbor.

Ukoliko Vam paket ne stigne u roku od 3 radna dana od primitka obavijesti da je pošiljka otpremljena Vaša je dužnost da kontaktirate angažiranu dostavnu službu i provjerite gdje je pošiljka. Dužnost Kupca je da osigura informacije o dostavnoj adresi i eventualnim dodatnim detaljima vezano uz dostavu (na primjer dodatni opisi dostavne adrese ukoliko odredište nije potpuno jasno iz adrese). U slučaju odsustva takvih informacija, Prodavatelj će organizirati dostavu robe na najbolji način, ali tada ne prihvaća bilo kakvu odgovornost vezano za rok isporuke i rizike dostave.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio te odbiti preuzeti pošiljku. U tom slučaju se pošiljka vraća prodavatelju, a kupcu će biti poslana nova pošiljka.

Materijalni nedostaci proizvoda

IM Estetica, obrt za savjetodavne usluge i trgovinu ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor Prodavatelju jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Prodavatelju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Reklamacije i povrati

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

Isporuka robe koja nije naručena
Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor Prodavatelju i to e-mailom na info@beautyconsultant.hr  ili preporučenom pošiljkom na adresu:

IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu, Savski gaj IV. 10, 10000 Zagreb.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu  potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod.

IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu prihvatit će povrat isporučenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu.

NE ODOBRAVAMO POVRATE KORIŠTENIH A ISPRAVNIH PROIZVODA (posebno zaštitne maske za lice)

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili  sklopljenog na daljinu 

Potrošač može jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ne navodeći razlog, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.
Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.
Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora Za IM Estetica d.o.o. Strojarska cesta 16,  10000 Zagreb, e-mail: info@beautyconsultant.hr,+385 99 266 3339

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

 

Marble Surface

Pisani prigovor potrošača

U slučaju nezadovoljstva možete uputiti prigovor obrtu IM Estetica d.o.o., Strojarska cesta 16, Zagreb

IM Estetica d.o.o. omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem preporučene pošte na adresu:

IM Estetica d.o.o.,  Strojarska cesta 16, 10000 Zagreb ili putem maila info@beautyconsultant.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoju e-mail adresu. IM Estetica d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Način plaćanja i narudžba

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem, a proizvod može naručiti registrirani korisnik i neregistrirani korisnik - gost. Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna. Prilikom registracije Korisnik kreira korisničko ime i zaporku. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom.
Registrirani korisnik/kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupovine. Neregistrirani korisnik također može naručivati proizvode na način da ispuni tražene podatke i izvrši narudžbu.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe odnosno plati naručeni proizvod.

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti:

 

1 ) E-banking-om ili općom uplatnicom/virmanom (Plaćanje uplatom na transakcijski račun)


(podaci za uplatu: IM Estetica d.o.o., Strojarska cesta 16, Zagreb

 

 banka: PBZ d.d., IBAN: HR6423400091110827945 )

 

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu dobit ćete podatke za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Nakon zaprimanja uplate, krenuti ćemo s obradom Vaše narudžbe i slanjem pošiljke.

Kupac plaća svoju narudžbu klikom na “Kupi”. Kupac tada u svojoj košarici vidi ukupan iznos kupovine (s uračunatim troškovima dostave).

Izjava o konverziji

 Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena kreditna kartica Korisnika dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate kreditnom karticom Korisnika isti se iznos pretvara u lokalnu valutu Korisnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj Internetskoj stranici.

 

Narudžba se smatra zaprimljenom:

U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom u trenutku kada IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu elektroničkim putem zaprimi narudžbu.
U trenutku kada je narudžba zaprimljena, prodavatelj će elektroničkim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu, zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran e-banking ili opća uplata, IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 2 radna dana, ne uključujući subotu i nedjelju. Nakon isteka 2 radna dana od primitka narudžbe, IM Estetica obrt za savjetodavne usluge i trgovinu ne jamči za raspoloživost proizvoda.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, prodavatelj će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv.

Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, prodavatelj isporučuje u najkraćem mogućem roku.

 

Internetsko rješavanje sporova

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR